Địa chỉ : Quận 7
Ngân sách : 115 triệu
Diện tích: 72 m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *