CĂN HỘ PICITY HIGH PARK Q12

Địa chỉ: Phường Thạnh Xuân, Quận 12 Ngân sách : 150 triệu Diện tích: 57  m2

Giá: 150 triệu
Diện tích: 57m2
Địa chỉ: Q12

CĂN HỘ CHỊ TIỀN SKY89 Q7

Địa chỉ : Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ , Q7 Ngân sách : 320 triệu Diện tích: 114  m2

Giá: 320 triệu
Diện tích: 114m2
Địa chỉ: Q7

CĂN HỘ CHỊ LINH ASIANA CAPELLA Q6

Địa chỉ : Trần Văn Kiểu, P10, Q6 Ngân sách : 220 triệu Diện tích: 71  m2

Giá: 220 triệu
Diện tích: 71m2
Địa chỉ: Q6

CĂN HỘ CHỊ TRINH RIVER PANORAMA Q7

Địa chỉ : Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ , Q7 Ngân sách : 80 triệu Diện tích:  62 m2

Giá: 80 triệu
Diện tích: 62m2
Địa chỉ: Q7

CĂN HỘ CHỊ TÚ SKY89 Q7

Địa chỉ : Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ , Q7 Ngân sách : 80 triệu Diện tích: 55  m2

Giá: 80 triệu
Diện tích: 55m2
Địa chỉ: Q7

CĂN HỘ CHỊ NHI ASIANA CAPELLA Q6

Địa chỉ : Trần Văn Kiểu, P10, Q6 Ngân sách : 120 triệu Diện tích: 48  m2

Giá: 120 triệu
Diện tích: 48m2
Địa chỉ: Q6

CĂN HỘ CHỊ PHƯƠNG ANH BOTANICA PREMIER

Địa chỉ : Hồng Hà, Quận Tân Bình Ngân sách : 350 triệu Diện tích:  90 m2

Giá: 350 triệu
Diện tích: 90 m2
Địa chỉ: Tân Bình

CĂN HỘ ANH TUẤN ANH SKY 89 Q7

Địa chỉ : Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ , Q7 Ngân sách : 115 triệu Diện tích:  72 m2

Giá: 168 triệu
Diện tích: 72m2
Địa chỉ: Q7

CĂN HỘ CHỊ TUYỀN ASIANA CAPELLA Q6

Địa chỉ : Trần Văn Kiểu, P10, Q6 Ngân sách : 158 triệu Diện tích: 48  m2

Giá: 158 triệu
Diện tích: 48 m2
Địa chỉ: Q6